HorrorFest - 8 Films To Die For - Reincarnation (Rinne) (R)

Horror 95 November 17, 2006
Takashi Shimizu Yuka, Karina, Keppei Shiina, Tetta Sugimoto, Shun Oguri, Marika Matsumoto, Mantarô Koichi, Atsushi Haruta, Miki Sanjo, Takako Fuji Takashi Shimizu, Masaki Adachi Takashige Ichise